บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

185 หมู่14 ถนน รพช.สามขา-นาสองห้อง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000
☎ 0 4264 3818
Fax  0 4264 3819
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0405548000574


บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด

222 หมู่14 ถนน รพช.สามขา-นาสองห้อง ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
☎ 0 4264 3818
Fax. 0 4264 3819
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0495551000041


บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัด

187 หมู่7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร 47230
☎ 0 4264 3818
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0495555000339