กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมากกว่า 18 ปี

มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมากกว่า 18 ปี

มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
ในระดับชั้นนำของอาเซียน

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ทั้งประเภทแป้งมันสำปะหลังดิบ (Native Tapioca Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ด้วยวัตถุดิบหัวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพจากพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล

โครงการและการลงทุน

ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร คือ การขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และมุ่งมั่นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เติบโตร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วารสาร

  • วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
  • วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567
  • วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน มกราคม 2567

ติดต่อเรา

ฝ่ายขาย (Contact sales)

International : [email protected]
Domestic : [email protected]