ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ

กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)  นำโดย คณะผู้บริหาร ได้สนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมุกดาหาร จำนวน 3 รายการ วงเงินรวม 1,000,000 บาท 

1.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 400,000 บาท บริจาคโดย บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

2.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ราคาเครื่องละ 300,000 บาท บริจาคโดย  บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด

3.เครื่องตรวจคัดกรองการทำงานของหูชั้นใน (OAE) จำนวน 2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  300,000  บาท บริจาคโดย  บริษัท พรีเมียร์ ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด


บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)  นำโดย คุณศุภชัย พิมพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน และมอบเงินรางวัลสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 รับมอบโดย ดร.ปรัชญา มานะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 และ นายนครไทย สุวรรณไตรย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา


ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ เช่น บริจาคน้ำดื่มวันแม่