เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อชุมชน พรีเมียร์ ลดร้อน รักษ์โลก

กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช โดย นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการผู้จัดการ นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร กรรมการบริหาร นายศุภชัย พิมพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อชุมชน พรีเมียร์ ลดร้อน รักษ์โลก โดยมี นายธีระพล พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เป็นประธานเปิดร่วมกับ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย,สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร,ชลประทานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายชานนท์ ใจสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ,คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสองห้อง และชาวบ้านบ้านนาสองห้อง ณ บริเวณคลองคำป่าหลาย หมู่ที่ 8 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร