PQS ร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังในงาน Isan BCG Expo 2022

Published On: 3 สิงหาคม 2023

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นายกฤษติวกร ธรรมแสง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี ร่วมออกบูธ  “PQS x ISAN BCG EXPO 2022 Collaboration ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”  จัดแสดงผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังในงาน Isan BCG Expo 2022  ซึ่งเป็นงานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน สะท้อนความเป็นอีสานผสานนวัตกรรมแบบ “ถึงแก่น” เพื่อส่งเสริมชุมชนอีสานให้ “กินดี อยู่ดี คิดดี” บนพื้นฐานของทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยผสมผสานภูมิปัญญาเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์, Khon Kaen Innovation Centre (KKIC) เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 15 ธ.ค. 65 10:53 น.

อ่านเพิ่มเติม :  https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=QkdrSnJycmN1UkU9

post contents