search results

Your search has returned these results:

 • มอบเงินสมทบร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พักสงฆ์อุทยานธรรมภูฮังรังษี

  [fusion_dropcap class="fusion-content-tb-dropcap"]Y[/fusion_dropcap]our Content Goes Here วันที่ 10​ กุมภาพันธ์​ 2567 เวลา​ 10.00​ น.​ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน) โดย ทีมงาน CSR เป็นตัวแทน มอบเงินสมทบร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พักสงฆ์อุทยานธรรมภูฮังรังษี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางสาวสมถวิล ภูมลา นักวิชาการแรงงาน เป็นผู้รับมอบ ณ​ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

  Views: 66
 • มอบน้ำดื่ม PQS เพื่อบริการแก่เกษตกร และผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

  วันที่ 9​ กุมภาพันธ์​ 2567 เวลา​ 10.30 น.​ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน) โดย นายศุภชัย พิมพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน CSR เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม PQS เพื่อใช้ในแจกผู้เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล "WANYAI FUNRUN FUNLOVE 2024"  ณ​ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

  Views: 64
 • มอบน้ำดื่ม PQS เพื่อใช้ในแจกผู้เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล WANYAI FUNRUN FUNLOVE 2024

  [fusion_dropcap class="fusion-content-tb-dropcap"]Y[/fusion_dropcap]our Content Goes Here วันที่ 9​ กุมภาพันธ์​ 2567 เวลา​ 10.30 น.​ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน) โดย นายศุภชัย พิมพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน CSR เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม PQS เพื่อใช้ในแจกผู้เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล "WANYAI FUNRUN FUNLOVE 2024"  ณ​ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

  Views: 66
 • มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม มหกรรมสินค้า OTOP ของดีอำเภอหว้านใหญ่

  [fusion_dropcap class="fusion-content-tb-dropcap"]Y[/fusion_dropcap]our Content Goes Here วันที่ 9​ กุมภาพันธ์​ 2567 เวลา​ 10.45​ น.​ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน) โดย นายศุภชัย พิมพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงาน CSR เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม มหกรรมสินค้า OTOP ของดีอำเภอหว้านใหญ่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒนา คงตาน้อย  นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ณ​ ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่

  Views: 64
 • ร่วมออกบูธศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

  [fusion_dropcap class="fusion-content-tb-dropcap"]Y[/fusion_dropcap]our Content Goes Here วันที่​ 8 กุมภาพันธ์​ 2566​ ​เวลา​ 08.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)  โดยส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมออกบูธศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้แบบเห็นของจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นการผลิต  ณ​ หมู่ 6 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ภาพกิจกรรม

  Views: 65
 • เข้าร่วมพิธีเปิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัมมนาโครงการแพลตฟอร์มรายงานการปล่อยก๊าชเรือนกระจกขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์; CFO Platform )

  [fusion_dropcap class="fusion-content-tb-dropcap"]Y[/fusion_dropcap]our Content Goes Here เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายไพทูล รำจวนจร และนายอนุชัย จิรวัฒนกร เป็นตัวแทนบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) (“PQS”) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัมมนาโครงการแพลตฟอร์มรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ( การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ : CFO Platform ) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และที่ปรึกษาโครงการ ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ กรุงทพฯ ซึ่งบริษัท PQS เราได้ตัดสินใจเข้าร่วม CFO Platform นี้ และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นองค์กรนำร่อง ถือเป็น 1 ใน 45 บริษัทจากทั้งประเทศที่ผ่านการคัดเลือก โดย PQS จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียน Net Zero ทั้งหมด พร้อมทีมที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาผ่านระบบ CFO Platform [...]

  Views: 51