แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับภาษาไทย Download Document

By |2024-01-12T12:19:13+07:002 มกราคม 2024|ปิดความเห็น บน แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับภาษาไทย Download Document

By |2024-01-12T12:16:56+07:002 มกราคม 2024|ปิดความเห็น บน รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แจ้งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับภาษาไทย Download Document

By |2024-01-12T12:13:47+07:0028 ธันวาคม 2023|ปิดความเห็น บน แจ้งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

แจ้งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับภาษาไทย Download Document

By |2024-01-12T12:09:05+07:0016 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน แจ้งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับภาษาไทย Download Document

By |2024-01-12T11:11:17+07:002 ตุลาคม 2023|ปิดความเห็น บน การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 [...]

By |2024-01-12T11:12:31+07:0012 กันยายน 2023|ปิดความเห็น บน แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 THAI ดาวน์โหลด ENG ดาวน์โหลด

By |2024-01-12T11:12:03+07:006 กรกฎาคม 2023|ปิดความเห็น บน รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Go to Top