ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่​ 21 มีนาคม 2567​ ​เวลา​ 09.30 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายศุภชัย พิมพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, นายชัชพล วงค์กระโซ่ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ให้การต้อนรับ นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวิชญ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายนพรัตน์ ชนะภัย  ช่วยปฏิบัติราชการ กองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม

post contents