วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด  (มหาชน)  โดย ส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ได้จัดโครงการเครื่องจักรทุ่นแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร  เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี ณ  บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

 

ภาพกิจกรรม