เข้าร่วมประชุมและรับโล่รางวัลในเวทีวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท  เข้าร่วมประชุมและรับโล่รางวัลในเวทีวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มวัยแรงงาน   โดย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มอบ  โล่รางวัลสถานประกอบการปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ประเภท “โล่ทอง” และบริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด (บริษัทในเครือ) ได้รับรางวัล ประเภท “โล่เงิน”  และบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด (บริษัทในเครือ) ได้รับรางวัล ประเภท “โล่เงิน” ณ ห้องแซฟไฟร์ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม

post contents