เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 24​ มกราคม​ 2567 เวลา​ 08.30​ น.​ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน) โดย นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร กรรมการบริษัท, นางวรกัญญา มณีนิล หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมงาน CSR เป็นตัวแทน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “เติมใจให้งาน เติมเต็มพลังใจ ให้คนพิการ” และร่วมทำโรงทาน “ลอดช่องสิงคโปร์” พร้อมทั้งรับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ​ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรม