รางวัลเกียรติยศ

รางวัลการบริหารจัดการน้ำเสีย

ระดับเหรียญทองปี พ.ศ. 2565

มาตรฐานธรรมาภิบาล

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

มาตรฐานธรรมาภิบาล

บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด

TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด