วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายยุทธพล ทวะชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ พร้อมทีมงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรสาขามุกดาหาร และสาขาสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการในการปลูกมันสำปะหลัง และมาตการเร่งด่วนเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม