ร่วมออกบูธศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่​ 8 กุมภาพันธ์​ 2566​ ​เวลา​ 08.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)  โดยส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมออกบูธศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้แบบเห็นของจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นการผลิต  ณ​ หมู่ 6 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรม