ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.15 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทน ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรม

post contents