วันที่ 13 กันยายน 2566 บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบ เป็นรางวัลที่แสดงถึงความสำเร็จของ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ระดับ Gold Plus Award และบริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด (บริษัทในเครือ) ได้รับรางวัล ระดับ Gold Award ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม