ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ทั้งหมด 2 แห่ง ทั้งหมดตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของผู้เพาะปลูกและผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย เนื่องจากมีคุณภาพในการเพาะปลูกและมีภูมิประเทศที่เหมาะสม

ทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , GMP (Good Menufacturing Practice) , HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) , HALAL และ KOSHER ควบคู่ไปกับ ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

MUKDAHAN SITE

บริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจ

  • บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด

  • บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด

SAKON NAKHON SITE

บริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจ

  • บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด

  • บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 00001)