เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริษัท นำโดย นายเอนก พนาอภิชน และกรรมการอีก 8 ท่าน ลงพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าโครงการโรงาน Premier Modified Starch (PMS) และ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง Premier Quality Starch สาขากาฬสินธุ์ เพื่อเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าไปตามแผนที่กำหนดไว้

ภาพกิจกรรม

Premier Quality Starch สาขากาฬสินธุ์

Premier Modified Starch (PMS) มุกดาหาร