ทำบุญบริษัท PMS

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด โดย นายอนุเชษฐ แสนโคตร กรรมการผู้จัดการ PMS, นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  PQS คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญบริษัท PMS โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร ไหว้พระรับพร กรวดน้ำทำบุญ  และเจิมห้องปฏิบัติงานต่างๆ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม ณ บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด

ภาพกิจกรรม

post contents