วันที่ 19​ สิงหาคม​ 2566 เวลา 09.30 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน) โดย ส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นำโดย นายทัศน์เทพ เทพสุระ อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีการจัดการพืชเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกมันสำปะหลังและกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ณ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

post contents