วันที่ 18​ กันยายน​ 2566 เวลา​ 13.00​ น.​ ​ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน, นายศุภชัย พิมพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, นายชัชพล วงค์กระโซ่ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ นายชาญ เพลินสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านระบบไฟฟ้าและพร้อมรับฟังปัญหาจากให้บริการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลกลับไปประกอบการพิจารณา พัฒนา ปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าต่อไป ณ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม