วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหาร พนักงาน PQS Group ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ แก่หน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิต และสร้างความสุขทั้ง “ผู้ให้ ” และ “ผู้รับ” สำหรับโครงการนี้ กลุ่มพนักงานบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น ซึ่งโลหิตที่ได้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัด อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงต่างๆ นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจการช่วยเหลือสังคม เพื่อสานต่อเจตนารรมณ์ ของ PQS ในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมช่วยเหลือสังคม มาโดยตลอด

post contents