การแถลงผลประกอบการ Opportunity Day for Year End 2023 ของบริษัท

วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.15 - 10.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน การแถลงผลประกอบการ Opportunity Day for Year End 2023 ของบริษัท ผ่านรายการ Opportunity Day 

ผ่านช่องทาง Facebook : SET Opportunity Day และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube : SET Thailand

ณ  ห้องประชุม บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

post contents