กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

มุ่งมั่นเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในระดับอาเซียน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมากกว่า 18 ปี

มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
ในระดับชั้นนำของอาเซียน

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ทั้งประเภทแป้งมันสำปะหลังดิบ (Native Tapioca Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ด้วยวัตถุดิบหัวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพจากพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล

โครงการและการลงทุน

ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร คือ การขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และมุ่งมั่นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เติบโตร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อฝ่ายขาย
(Contact sales)

International : [email protected]
Domestic : [email protected]