ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

185 หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

 • Tel : 0 4264 3818
 • Fax : 0 4264 3819

 • Website : www.pqstarch.com

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107565000573

บริษัทย่อยในเครือ

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

187 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230

 • Tel :  0 4209 9885

 • Fax :  0 4209 9886
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0495555000339

บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

222 หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

 • Tel : 0 4264 3818

 • Fax : 0 4264 3819

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0495551000041

บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด (สำนักงานใหญ่)

999 หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

 • Tel : 0 4264 3818

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0495558000283