โครงการธนาคารต้นไม้

วันที่ 8​ มิถุนายน​ 2567 เวลา​ 09.00​ น.​ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน) โดย  ดร.ดิรก สาระวดี ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมและความยั่งยืน  และได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา หงอกสิมมา (ครูแขก) ได้มาให้ความรู้เรื่องต้นไม้ การออมเงิน/เก็บเงินด้วยการปลูกต้นไม้ การนำต้นไม้มาค้ำประกันเงินกู้กับธนาคาร และชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารต้นไม้ให้กับกลุ่มเกษตรกรแกนนำที่สนใจ ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน) โดยมีเกษตรกรแกนนำและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 60 ท่าน เพื่อจะได้สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้กับบริษัทเราต่อไป

ภาพกิจกรรม

post contents