เข้าร่วมพิธีเปิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัมมนาโครงการแพลตฟอร์มรายงานการปล่อยก๊าชเรือนกระจกขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์; CFO Platform )

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายไพทูล รำจวนจร และนายอนุชัย จิรวัฒนกร เป็นตัวแทนบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) (“PQS”) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัมมนาโครงการแพลตฟอร์มรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ( การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ : CFO Platform ) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และที่ปรึกษาโครงการ ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ กรุงทพฯ ซึ่งบริษัท PQS เราได้ตัดสินใจเข้าร่วม CFO Platform นี้ และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นองค์กรนำร่อง ถือเป็น 1 ใน 45 บริษัทจากทั้งประเทศที่ผ่านการคัดเลือก โดย PQS จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียน Net Zero ทั้งหมด พร้อมทีมที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาผ่านระบบ CFO Platform โดยทั้งนี้ บริษัท PQS ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ จึงได้กำหนดเป้าหมาย Net Zero ในปี 2573 นี้

ภาพประกอบ