หุ้น PQS เข้าเทรดวันแรกราคาเปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 133.33 % จาก IPO

Published On: 3 สิงหาคม 2023

#PQS #ทันหุ้น-หุ้นบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด(มหาชน) หรือ PQS เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET เป็นวันแรก ราคาเปิดอยู่ที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 133.33% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 6.00 บาท

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น PQS เปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท หรือ 133.33% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 6.00 บาท โดยล่าสุดราคาอยู่ที่ 12.80 บาท บวก 6.80 บาท หรือ 113.33% โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 617.43 ล้านบาท

PQS ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified  Starch) ภายใต้ตราสินค้า PQS และ TWO CRANE โดยจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอสปรุงรส และสารให้ความหวาน รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ ยารักษาโรค เป็นต้น

นอกจากนี้ PQS ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัทและสนับสนุนแนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียว

ทั้งนี้ PQS มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย 670 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม จำนวน 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,020 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,020 ล้านบาท  โดยมีบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำมาใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังก่อสร้างโรงไฟฟ้า Biogas ส่วนเพิ่มเติม ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://thunhoon.com/article/268096

post contents