ร่วมงานสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer

วันที่ 24 พฤศจิกายน​ 2566 เวลา​ 12.00​ น.​ ​ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายศุภชัย พิมพวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน CSR ร่วมงานสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่าย โดยมีนายพร้อมพงศ์ คำมุงคุณ (ประธาน YSF มุกดาหาร) และนายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งได้แนะนำบริษัทฯ ให้แก่กลุ่ม YSF ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจะได้หาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านมันสำปะหลังร่วมกัน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรม