มอบใบประกาศณียบัตรแก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มธนาคารต้นไม้ PQS

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติมอบใบประกาศณียบัตรแก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มธนาคารต้นไม้ PQS เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกต้นไม้ รักษ์โลก ลดร้อน ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม

post contents