วันที่ 28 ตุลาคม​ 2566 เวลา 09.30 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายณัฐพล แข็งแรง หัวหน้าหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมทีมงาน CSR เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 เเพ็ค สนับสนุนงานแห่ปราสาทผึ้งชุมชนบ้านสามขา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เนื่องในวันออกพรรษา โดยมี นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดไผ่ล้อม บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรม