วันที่​ 6 กันยายน​ 2566​ ​​เวลา​ 10.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด โดย นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการผู้จัดการ, ดร. ยุทธพล ทวะชาลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมลงนาม ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม