ทำบุญครบรอบ 19 ปี ในการก่อตั้งบริษัท

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญครบรอบ 19 ปี ในการก่อตั้งบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน PQS ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม

post contents