วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดยส่วนงานทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ นางปิยะวรรณ จึ่งสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ใน-โอกาสออกตรวจติดตามผลการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ให้แก่สถานประกอบการ ณ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม