วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวสุพิศ เติมบุญ ผู้จัดการแผนกบัญชี​ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่มีวันเกิดภายในเดือนตุลาคม และพนักงานทุกท่านได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการทำงานและสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร ไหว้พระรับพร และกรวดน้ำทำบุญ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

 

post contents