สนับสนุนการสร้างโรงอาหารของโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์