สนุบสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนโดยรอบ

สนุบสนุนกิจกรรมภายในชุมชน เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก งานโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน


กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช  โดย ดร.ยุทธพล  ทวะชาลี  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านอำนวยการ/CAO  เข้าพบกับทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ประเด็นหารือการทำ MOU 

1. สนับสนุนต้นพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50, 73, 80 โดยให้ทางทีมวิจัยศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ 

2. สนับสนุนทางวิชาการให้กับเกษตรกรที่นำกิ่งพันธุ์ไปปลูก ด้วยการฝึกอบรมและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ได้ผลผลิต 4 ตันขึ้นไป

3. ศึกษาโมเดลในการปลูกมันเพื่อให้ได้มันส่งโรงงานอย่างสม่ำเสมอ

4. ร่วมศึกษาการพัฒนาโมเดลมันรายเดือน ที่เกษตรกรสามารถปลูกมันมาขายได้ทุกเดือน

5. วิจัยและข้อมูลมันที่มีไซยาไนต์ต่ำ KU1,KU2,KU3

6. สนับสนุนการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกรณีผลผลิตต่ำ เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ


สนับสนุนและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน เช่นปล่อยปลา งานศพ งานบวช

ริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระมา จิตฺตสํวโร อายุ 77 ปี พรรษา 20 มอบพวงหรีด และร่วมไว้อาลัยบิดาของนายสมาธิ โสดา (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ.) ร่วมถวายผ้าบังสุกุลถวายปัจจัยร่วมทำบุญ จำนวน 3,000 บาท มอบน้ำดื่ม จำนวน 25 แพ็ค ณ ที่พักสงฆ์โนนก่อ ม.12 บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร