PQS : 3.02 THB +0 ( +0% )

นายคมสัน จำรูญพงษ์

นายคมสันต์ จำรูญพงษ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง อายุ 62 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต [...]

By |2023-08-15T22:16:51+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายคมสัน จำรูญพงษ์

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการบริษัทกรรมการบริหารกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 33 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน [...]

By |2023-08-15T22:19:15+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร
Go to Top