PQS : 3.02 THB +0 ( +0% )

นายอนุเชษฐ แสนโคตร

นายอนุเชษฐ แสนโคตร กรรมการบริษัทกรรมการบริหาร อายุ 45 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA [...]

By |2023-08-15T22:18:44+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายอนุเชษฐ แสนโคตร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการบริษัทกรรมการบริหารกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 33 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน [...]

By |2023-08-15T22:19:15+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

นายสมยศ ชาญจึงถาวร

นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการบริษัทประธานคณะกรรมการบริหารกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ อายุ 58 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท [...]

By |2023-08-15T22:19:35+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายสมยศ ชาญจึงถาวร
Go to Top