“PQS” มองอุตฯแป้งมันสำปะหลังสดใส ตามความต้องการตลาดโลก

Published On: 3 สิงหาคม 2023

บมจ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี มองอุตฯ แป้งมันสำปะหลังสดใส ตามความต้องการตลาดโลก ระบุประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก ผนวกเทคโนโลยีผลิตชั้นสูง หนุนคุณภาพแป้งระดับมาตรฐานสากล

นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS เปิดเผยว่า คาดแนวโน้มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังโลกมีโอกาสเติบโตประมาณ 5% ต่อปี สอดคล้องกับตลาดการแปรรูปอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมอาหารโลกเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบคือ มีเทคโนโลยีการผลิตแป้งมันขั้นสูง ทำให้แป้งมันสำปะหลังของไทยมีคุณภาพแป้งระดับมาตราฐานสากล ประกอบกับบริษัทมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้กลุ่มบริษัทมีความใกล้ชิดและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี

“ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก และมีเทคโนโลยีการผลิตแป้งมันขั้นสูง จึงถือได้ว่าแป้งมันของไทยมีคุณภาพสูง ซึ่งเรามองว่าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังยังมีโอกาสเติบโต และการแข่งขันในปัจจุบัน ยังไม่เป็น Red Ocean หรือยังไม่ใช่ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงที่สุด ทำให้มองว่ายังมีโอกาสที่จะขยายศักยภาพการเติบโตได้”

นายสมยศกล่าวต่อว่า ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังตั้งแต่ปี 2529 รวมระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเริ่มจัดตั้งบริษัทในปี 2548 และเริ่มสร้างโรงงานเพื่อผลิตแป้งมันสำปะหลังที่จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2550 และเปิดดำเนินกิจการในปี 2551 เป็นต้นมา ประกอบกับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ PQS นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม โดยบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกที่มีวัตถุดิบคุณภาพดี ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้ดี ทำให้เจาะตลาดพรีเมี่ยมได้ดี

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้ตราสินค้า PQS เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศสัดส่วน 30%และต่างประเทศสัดส่วน 70%

นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งเกิดจากน้ำเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตนำไปผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีจนได้ก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง คุณภาพระดับดีเยี่ยมตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปทั่วโลก ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 

อ่านเพิ่มเติม : https://siamrath.co.th/n/382961

post contents