ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทางบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด จ.สกลนคร โดยนาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8-11 กันยายน 2563 ทางบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด จ.สกลนคร ได้สนับสนุนเปลือกดินให้เทศบาลตำบลนาแก้ว จ.สกลนคร  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7/10/2563 ทางผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานกลุ่มบริษัท PQS ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ทางบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด จ.มุกดาหาร โดยนาย สมยศ ชาญจึงถาวร

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ตัวแทนผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด จ.มุกดาหาร

อ่านต่อ...

ผู้บริหารและตัวแทนกลุ่มบริษัท PQS ได้ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินทำบุญโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

อ่านต่อ...

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเสียประจำปี 2563

อ่านต่อ

แจ้งข่าวพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร พบโรคใบด่างมันสำปะหลังกำลังระบาด

อ่านต่อ

การปลูกมันสำปะหลัง แบบประณีต และตอบคำถามด้านการปลูกมันสำปะหลัง แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และจังหวัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

สนุบสนุนกิจกรรมภายในชุมชน เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก งานโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน

อ่านต่อ 

สนับสนุนและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน เช่นปล่อยปลา งานศพ งานบวช

อ่านต่อ

สนับสนุนมอบเงินช่วยเหลือ เช่น มอบถุงยังชีพอุทกภัย ให้ชาวสกลนครและดงหลวง

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมบริจาคน้ำดื่มวันแม่กับหน่วยงานราชการ

อ่านต่อ