search results

Your search has returned these results:

 • 5-7 ต.ค. 65 นี้ พบกับเราได้ที่งาน Food Ingredients Asia 2022 (FI Asia 2022) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 1 Booth M31

  5-7 ต.ค. 65 นี้ พบกับเราได้ที่งาน Food Ingredients Asia 2022 (FI Asia 2022) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 1 Booth M31

  Views: 2742
 • ผู้บริหาร PQS กล่าวแนะนำบูธ PQS ในงาน Food Ingredients Asia 2022 (FI Asia 2022)

  ผู้บริหาร PQS กล่าวแนะนำบูธ PQS ในงาน Food Ingredients Asia 2022 (FI Asia 2022)

  Views: 1564
 • PQS ร่วมออกบูธงาน FI Asia 2022 ชูศักยภาพกระบวนการผลิตทันสมัยได้มาตรฐาน

    นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย ทีมงานของบริษัทฯ ร่วมออกบูธในงาน Food ingredients Asia  (FI Asia 2022) ที่จัดร่วมกับ Vitafoods Asia 2022 โดยเป็นงานที่เน้นการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนผสมอาหาร และเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้ประกอบการกว่า 700 บริษัท ในอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มจาก กว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้พบปะ แลกเปลี่ยนเจรจาต่อยอดธุรกิจ และแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้นำศักยภาพด้านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และวัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ทำให้สินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล  ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้พบปะลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นับเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทฯ อย่างมาก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Hall 1-4 บูธที่ M31 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา อ่านข่าวเพิ่มเติม : [...]

  Views: 1560
 • PQS หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต. และ ตลท. เข้าเยี่ยมชมกิจการ

  นายเอนก พนาอภิชน (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท นำโดย นายสมยศ ชาญจึงถาวร (ที่ 9 จากขวา) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร (ที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ร่วมงานนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และเยี่ยมชมธุรกิจ (Company Visit) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ เลขที่ [...]

  Views: 1552
 • PQS ร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังในงาน Isan BCG Expo 2022

  นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นายกฤษติวกร ธรรมแสง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี ร่วมออกบูธ  “PQS x ISAN BCG EXPO 2022 Collaboration ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”  จัดแสดงผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังในงาน Isan BCG Expo 2022  ซึ่งเป็นงานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน สะท้อนความเป็นอีสานผสานนวัตกรรมแบบ “ถึงแก่น” เพื่อส่งเสริมชุมชนอีสานให้ “กินดี อยู่ดี คิดดี” บนพื้นฐานของทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยผสมผสานภูมิปัญญาเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์, Khon Kaen Innovation Centre (KKIC) เมื่อวันที่ [...]

  Views: 1552
 • “PQS” มองอุตฯแป้งมันสำปะหลังสดใส ตามความต้องการตลาดโลก

  บมจ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี มองอุตฯ แป้งมันสำปะหลังสดใส ตามความต้องการตลาดโลก ระบุประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก ผนวกเทคโนโลยีผลิตชั้นสูง หนุนคุณภาพแป้งระดับมาตรฐานสากล นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS เปิดเผยว่า คาดแนวโน้มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังโลกมีโอกาสเติบโตประมาณ 5% ต่อปี สอดคล้องกับตลาดการแปรรูปอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมอาหารโลกเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบคือ มีเทคโนโลยีการผลิตแป้งมันขั้นสูง ทำให้แป้งมันสำปะหลังของไทยมีคุณภาพแป้งระดับมาตราฐานสากล ประกอบกับบริษัทมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้กลุ่มบริษัทมีความใกล้ชิดและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี "ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก และมีเทคโนโลยีการผลิตแป้งมันขั้นสูง จึงถือได้ว่าแป้งมันของไทยมีคุณภาพสูง ซึ่งเรามองว่าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังยังมีโอกาสเติบโต และการแข่งขันในปัจจุบัน ยังไม่เป็น Red Ocean หรือยังไม่ใช่ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงที่สุด ทำให้มองว่ายังมีโอกาสที่จะขยายศักยภาพการเติบโตได้" นายสมยศกล่าวต่อว่า ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังตั้งแต่ปี 2529 รวมระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเริ่มจัดตั้งบริษัทในปี 2548 และเริ่มสร้างโรงงานเพื่อผลิตแป้งมันสำปะหลังที่จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2550 [...]

  Views: 1550