จัดบูธเพื่อให้ความรู้
จัดบูธเพื่อให้ความรู้
สนุบสนุนกิจกรรมภายในชุมชน
สนุบสนุนกิจกรรมภายในชุมชน
สนับสนุนมอบเงินช่วยเหลือ
สนับสนุนมอบเงินช่วยเหลือ
สนับสนุนและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน
สนับสนุนและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ

news

จัดบูธเพื่อให้ความรู้

การปลูกมันสำปะหลัง แบบประณีต และตอบคำถามด้านการปลูกมันสำปะหลัง แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และจังหวัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

 อ่านต่อ