สนับสนุนมอบเงินช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพอุทกภัย ให้ชาวสกลนครและดงหลวง