อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

Published On: 18 กรกฎาคม 2023

วันที่​ 18​ กรกฎาคม​ 2566​ ​เวลา​ 13.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย​ส่วนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ​ เทศบาลตำบลโพนทราย,​ เทศบาลตำบล​คำป่าหลาย, เทศบาลตำบลหว้านใหญ่  จัดกิจกรรม “การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพ​หนีไฟ ” ประจำปี 2566 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และทบทวนการตอบโต้สภาวะเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้​ พนักงานสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ​    ไปปรับใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ณ ลานอเนกประสงค์บริษัทฯ ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม

post contents