ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดทเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 15:41

PQS

3.30

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.04 ( -1.20% )

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)

849,901

มูลค่าการซื้อขาย

2,836,145

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

ดาวน์โหลด

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

ดาวน์โหลด

ราคาหลักทรัพย์

SET

PQS 3.30 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.04 ( -1.20% )

อัปเดต: 23 พฤษภาคม 2567 15:41

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

849,901

ราคาเปิด

3.36

มูลค่า

2,836,145

วันก่อนหน้า

3.34

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.30 - 3.40

สูงสุด

3.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.46 - 3.86

ต่ำสุด

3.30

ข้อมูลสำคัญ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
2,251.2011.57


P/BV (เท่า)
1.10


Beta*
1.50

การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)*


อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
4.46


เงินปันผลล่าสุด (บาท/หุ้น)
0.15


วันขึ้นเครื่องหมาย XD
09 มี.ค. 2566

34.17 ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566

หมายเหตุ * YTD

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

โปรแกรมคำนวณปันผล (หุ้น)

โปรแกรมคำนวณหุ้นเพิ่มทุน