ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

 • ต้อนรับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

  Published On: 29 สิงหาคม 2023Views: 177
 • กิจกรรมทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม

  Published On: 25 สิงหาคม 2023Views: 192
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

  Published On: 19 สิงหาคม 2023Views: 180
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน

  Published On: 18 สิงหาคม 2023Views: 180
 • กิจกรรมกีฬาภายในการแข่งขันฟุตบอลประเภททีม 7 คน

  Published On: 24 กรกฎาคม 2023Views: 2517
 • อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

  Published On: 18 กรกฎาคม 2023Views: 2531
 • โครงการเครื่องจักรทุ่นแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

  Published On: 12 กรกฎาคม 2023Views: 2476