ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทางบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด จ.สกลนคร โดยนาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการประสานความร่วมมือในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ กับทางสำนักงานคุมความประพฤติจังหวัดสกลนคร กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่หลงผิดหรือเคยกระทำผิดที่พ้นโทษแล้วได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีกลับสู่สังคมต่อไป การลงนาม MOU ในครั้งนี้ถือเป็นการให้โอกาสกับคนเหล่านี้ได้มีที่ยืนในสังคม  และได้มีงานสุจริตทำเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความสุข สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน และประเทศชาติต่อไป