ร่วมงานกับเรา กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช เรามุ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ให้กับสังคม ผ่านการทำงานกับเรา เรากำลังมองหาผู้สมัคร ที่มีความเป็นเลิศ ที่จะมาร่วมงานกับเรา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งโอกาสเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

IT
รายละเอียดของงาน :
 • กำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
 • แก้ไขปัญหา Hardware และ Software ให้กับ User
 • จัดทำรายงานเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่างๆ
 • ติดตั้งโปรแกรม และแก้ไขปัญหาการใช้งาน
คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการทำงาน 1 - 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และรู้จักวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี

สมัครตำแหน่งนี้

วิศวกร
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมระบบการทำงานของอุปกรณ์ภายในโรงงาน
 • ให้ความรู้ด้านเทคนิคเครื่องกลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการทำงาน 1 - 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และรู้จักวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี

สมัครตำแหน่งนี้

ธุรการ
รายละเอียดของงาน :
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้คล่อง
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารของแผนก
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
คุณสมบัติ :
 • เพศ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการทำงาน 1 - 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และรู้จักวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี

สมัครตำแหน่งนี้