ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ เช่น บริจาคน้ำดื่มวันแม่